Go to Terénní činnost

Terénní činnost

Dokážeme plně zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu jako dodavatel organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů.

Go to Digitalizace

Digitalizace

Nabízíme digitalizování terénní dokumentace v prostředí CAD včetně přípravy pro tiskový výstup.

Go to Zpracování nálezů

Zpracování nálezů

Evidence nálezů terénní i postexkavační včetně roztřídění artefaktů a základního ošetření. Příprava pro odbornou konzervaci a zařazení do sbírky.

Go to Detektorový průzkum

Detektorový průzkum

Provedení detektorové prospekce od A do Z (poradenství, metodika, kalkulace nákladů, zpracování nálezů, zpráva).

Go to Flotační linka

Flotační linka

Plavení zeminy z archeologických situací na flotační lince typu Ankara pro získání nálezů i archeobotanické účely.

Go to 3D dokumentace

3D dokumentace

Dokumentování archeologických situací pomocí 3D, vytváření grafických výstupů včetně možnosti 3D tisku.