Sondáž před rekonstrukcí budovy čp. 40 v areálu zámku Hrádku u Nechanic

Zjišťovací sondáž proběhla během měsíců března a dubna 2018 ve spolupráci s Národním památkovým ústavem (ÚOP Josefov), v jehož správě se areál zámku nachází. Celkem bylo provedeno 7 výkopů (5 v interiéru a 2 v exteriéru budovy) podél zdí pro určení hladiny spodní vody, zjištění hloubky založení a dokumentaci základového zdiva. Další výkop byl položen ve středu dvora v blízkosti kašny. Po geodetickém zaměření a nivelaci sond bylo zdivo dokumentováno fotogrammetricky. Nemnoho archeologických nálezů objevených při výkopu bylo pečlivě nakresleno a vyfotografováno, všechny datací odpovídají takřka recentnímu stáří budovy. Po skončení akce byly sondy zhutněny a historická dlažba, která původně pokrývala jejich povrch, pečlivě uložena zpět na své místo.

 

Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *