Červenec 15, 2017

3D dokumentace

Nabízíme komplexní dokumentační služby formou tvorby 3D modelů pomocí fotogrammetrie. Trojrozměrná modelace archeologických situací dnes zaručuje nejúplnější a nejpřesnější zachycení tvaru zkoumaného objektu, proto se nepopiratelně jedná o hodnotný doplněk standardního dokumentačního balíčku. Nasazení této metody přímo v terénu je časově a personálně nenáročné, a tedy je vhodná i pro záchranné archeologické akce, kde čas hraje hlavní roli.

 

  • Přesná 3D dokumentace jednotlivých artefaktů, archeologických objektů nebo celých zkoumaných ploch. Následné zpracování a úprava modelů ve volitelném měřítku za účelem archivace, prezentace a dalšího výzkumu.
  • 3D dokumentace nearcheologických objektů. Např. soch, architektonických prvků nebo historických částí budov pro komplexní zaznamenání jejich aktuálního stavu.
  • Příprava grafiky z modelů formou dílčích podkladů nebo celého grafického návrhu. Především pro účely publikační a prezentační.
  • Zpracování dokumentace vycházející z 3D modelů na úrovni klasické kresebné archeologické dokumentace.
  • Zhotovení ortografických snímků větších zkoumaných ploch nebo zajímavých objektů, vhodné pro situace, kdy není možné užití leteckého snímkování.
  • Dokumentace artefaktů pomocí RTI (reflectance transformation imaging), které umožňuje detailní zachycení povrchu s měnitelným úhlem jeho nasvícení (vhodné pro dokumentaci špatně dochovaných nebo nevýrazných reliéfů).
  • Příprava modelů pro 3D tisk i samotný tisk replik artefaktů nebo zmenšených archeologických situací pro prezentační účely. 3D tištěné modely mohou být zajímavým doplňkem hmatových stezek a odolnou demonstrační pomůckou pro děti.