Březen 11, 2017

Bc. Filip Šrůtek

Specializace:

 • provádění exkavačních prací a vedení kolektivu
 • digitalizace archeologických objektů a vyhotovování celkových plánů archeologických výzkumů v programech AutoCad a QGis
 • dokumentace historických objektů 20. století, především z období 2. světové války
 • zpracování archeologického materiálu

další: archivní rešerše a historický výzkum

Vzdělání a praxe:

 • 2010 – 2013 
  • studium na Univerzitě Pardubice, obor: Ochrana hmotných památek + Historie, získání titulu Bc.
 • 2013 – dosud
  • zaměstnanec MVČ HK na pozici terénního technika
 • 2010 – 2013
  • brigádník na záchranných archeologických výzkumech u Muzea Východních Čech v Hradci Králové (dále jen MVČ HK) a Východočeského muzea v Pardubicích
 • 2015 – dosud
  • studium na Univerzitě Hradec Králové, obor: Historie
 • 2017
  • založení společnosti STRATUM – Archeologické servisní služby

Publikační činnost:

Filip Šrůtek, Válečné vzpomínky Josefa Malocha jako historický pramen, In: Východočeský sborník historický (27). Pardubice 2015.

Filip Šrůtek – Petr Čechák, Prospekce veřejného protileteckého krytu v Kubištových sadech v Hradci Králové, In: Archeologie východních Čech (11), Hradec Králové 2016.