Březen 11, 2017

Bc. Jan Skala

Specializace:

 • provádění exkavačních prací a vedení kolektivu
 • detektorová prospekce
 • laboratorní práce
 • základy programu ArcMap; pokročilé znalosti programu Gimp
 • raně středověká až novověká archeologie

Vzdělání a praxe:

 • 2012
  • letní škola archeologie ve Švédsku (Gotland – Fjäle Farm)
 • 2013 – 2016
  • studium na Univerzitě Hradec Králové, obor: Archeologie, získání titulu Bc.
 • 2016 – dosud
  • studium na Univerzitě Hradec Králové
 • 2008 – dosud
  • detektorová prospekce
 • 2011 – 2015
  • brigádník na záchranných archeologických výzkumech u Muzea Východních Čech v Hradci Králové (dále jen MVČ HK)
 • 2015 – 2016
  • zaměstnanec MVČ HK na pozici terénního technika
 • 2017
  • založení společnosti STRATUM – Archeologické servisní služby

Publikační činnost:

Bláha, R. – Hejhal, P. – Skala, J. 2013: Raně středověké olověné artefakty z katastru
Roudnice (okr. Hradec Králové). In: P. Boroń (ed.), Argenti fossores et alii. Znaczenie
gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w
późnej fazie wczesnego średniowiecza (X–XII wiek), Wrocław, 289-305.

Brádle, V. – Bláha, R. – Skala, J. 2015: Středověký depot z Radíkovic. Platidla 13.
století. Fontes musei reginaehradecensis 21. Hradec Králové.