Březen 12, 2017

Digitalizace

Nabízíme digitalizaci plánů a výkresů dokumentujících archeologické situace z novějších i starších výzkumů. Jsme schopni připravit předtiskový výstup dle požadavků zadavatele.

  • skenování a převádění milimetrových plánů do digitální podoby
  • vektorizace rastrových formátů
  • georeference objektů pomocí GPS dat
  • příprava plánů s možností vyznačení vodní sítě, dalších nalezišť aj.
  • předtisková příprava vektorizovaných plánů ve formátu vhodném pro tvorbu nálezové zprávy, publikací a posterů