Červenec 15, 2017

Flotační linka

Nabízíme plavení zeminy z archeologických situací ve speciální laboratoři k tomu vybudované s téměř celoročním provozem. Rozlišujeme dva typy plavení, a to za účelem získání nálezů (typicky např. u výplně žárových hrobů) nebo pro archeobotanické analýzy.

  • zajistíme transport zeminy k plavení odkudkoliv z ČR
  • v soustavě používáme nejmenší síto s průměrem ok 0,25 mm nebo dle požadavků zadavatele
  • poskytujeme zodpovědný přístup ke zpracování, tak aby nedocházelo ke kontaminaci plavených vzorků