Březen 11, 2017

O společnosti

Společnost “STRATUM – archeologické služby s.r.o.” vznikla na jaře roku 2017 nejprve jako sdružení tří živnostníků. Vzhledem k úspěšnému  prvnímu roku a množství zakázek se Filip ŠrůtekJan Skala rozhodli posunout podnikání dále a založili 18.12. 2017 společnost s ručením omezeným.

Naše společnost se zabývá poskytováním archeologických služeb organizacím oprávněným provádět archeologické výzkumy. Tyto služby poskytujeme do vzdálenosti 60 km od Hradce Králové nebo dle domluvy.

Rozsah činností, které nabízíme:

 • odborný dohled během provádění skrývky ornice spojený se základní evidencí nalezených archeologických situací
 • personální zajištění akcí
 • exkavační práce od jednoduchých situací zejména pravěkého stáří přes preparaci a dokumentaci hrobů až po složité stratigrafické situace středověkého i novověkého stáří v intravilánu měst
 • dokumentační práce v terénu (kresba, fotografie, 3D )
 • vedení evidence nalezených situací a artefaktů
 • detektorový průzkum před i během výzkumu
 • základní laboratorní ošetření nálezů (mytí, třídění, sáčkování), příprava pro zařazení do sbírky
 • kvalitní fotografická dokumentace artefaktů pro potřeby nálezové zprávy
 • digitalizace kreseb archeologických situací v prostředí CAD a jejich tisková příprava
 • práce s GISovými programy
 • provozování plavícího zařízení