Březen 12, 2017

Zpracování nálezů

Nabízíme základní laboratorní ošetření nálezů a s tím spojené formulářové evidence počínaje vyjmutím artefaktu z objektu.

  • vedení soupisu nálezů na ploše výzkumu spojené s prvním roztříděním dle materiálu
  • mytí nálezů v laboratoři a třídění
  • popis artefaktů a štítkování sáčků dle požadavků zadavatele
  • kvalitní fotografická dokumentace nálezů pro potřeby nálezové zprávy i následnou publikaci (fotografická varianta kresebné dokumentace artefaktů)
  • přepis dat do digitální podoby (příprava pro evidenci sbírkových předmětů II. stupně)
  • finální setřídění souboru a transport do sbírkotvorné instituce