Pokračování archeologického výzkumu v Trotině

V měsíci červenci roku 2017 proběhla 2. etapa záchranného archeologického výzkumu (dále ZAV) v trase I. úseku rekonstruované hlavní silnice I/33 od osady Trotina směrem na Jaroměř v délce 500 metrů. Pod záštitou Muzea východních Čech v Hradci Králové byla celá skrývka silničního tělesa dozorována pracovníky firmy Stratum. Ihned po zjištění prvních archeologických situací došlo k personálnímu posílení pracovních Přečíst si víc oPokračování archeologického výzkumu v Trotině[…]