Pokračování archeologického výzkumu v Trotině

V měsíci červenci roku 2017 proběhla 2. etapa záchranného archeologického výzkumu (dále ZAV) v trase I. úseku rekonstruované hlavní silnice I/33 od osady Trotina směrem na Jaroměř v délce 500 metrů. Pod záštitou Muzea východních Čech v Hradci Králové byla celá skrývka silničního tělesa dozorována pracovníky firmy Stratum. Ihned po zjištění prvních archeologických situací došlo k personálnímu posílení pracovních sil za účelem brzkého dokončení tohoto ZAV.

Stejně jako v předchozí etapě byly nalézány archeologické objekty převážně z období mladší doby kamenné neboli neolitu. V celé délce skryté plochy byly nacházeny a postupně zkoumány zásobnice, hliníky, kůlové jámy apod. Archeologické práce na výše zmíněných objektech poskytly nálezy keramických střepů kultury s lineární a vypíchanou keramikou, fragmenty zrnotěrek, broušenou industrii (zejména kamenné sekyrky) či čepelky porcelanitu. Zajímavým objevem byl nález porcelanitového jádra (váha 5,5 kg) na dně objektu č. 10. Archeologické práce byly dokončeny v mírném předstihu, nedošlo ke zpoždění stavebních prací.  

Filip Šrůtek

Uložit odkaz do záložek.