Archeologický výzkum polní cesty v Obědovicích

Katastrální území Obědovic je známo z pohledu archeologie již dlouho. Sever katastru zejména díky několika sezónám výzkumu Muzea Východních Čech v Hradci Králové (dále MVČ HK) a později Univerzity Hradec Králové v prostoru pískovy, na jihu pak především díky mnohaletému sběru dat nedestruktivními metodami (detektorový průzkum, povrchové sběry) MVČ HK. K nejvýznamnějším nálezům z této lokality patří i nezvykle bohatý hrob Přečíst si víc oArcheologický výzkum polní cesty v Obědovicích[…]

Archeologické nálezy skryté pod železničním náspem

Záchranný archeologický výzkum realizovaný pro Muzeum Náchodska na podzim roku 2018 byl vyvolán rekonstrukcí železničního podjezdu v Novém Městě nad Metují (silnice III/30821). Specifická poloha výzkumu nedaleko řeky Metuje je místními obyvateli známa jako místo, kde měl stávat hrad údajně nazývaný Budín z počátku 16. století. Přesná poloha však není dodnes známa. Dnes jej připomíná pouze pamětní kámen Přečíst si víc oArcheologické nálezy skryté pod železničním náspem[…]

Kavalír č. XXXIII – Největší plošný odkryv královéhradecké pevnosti

Podmětem k archeologickému výzkumu byla připravovaná výstavba nového parkovacího domu v areálu Gayerových kasáren (investor – společnost ISP, projekt – Architekti Chmelík & partneří). Projekt nové zástavby je zasazen do prostoru původního pevnostního kavalíru č. XXXIII, který byl součástí pětiúhelníkového bastionu č. VIII., jež byl postaven v poslední čtvrtině 18. století. Z původně přízemního kasematního areálu se nám dodnes Přečíst si víc oKavalír č. XXXIII – Největší plošný odkryv královéhradecké pevnosti[…]

Terénní odkryv sídlištní lokality v Osicích

V průběhu dvou sezón (2015 a 2018) došlo v intravilánu obce Osice k sérii terénních odkryvů způsobených stavbou účelové komunikace (2015) a posléze k ní navazujících rodinných domů (2018). Výzkumy proběhly pod vedením archeologů Muzea východních Čech v Hradci Králové. V první fázi výzkumu (sezóna 2015) byly v jižní části cesty odhaleny sídlištní objekty náležící IV. stupni kultury s vypíchanou keramikou, sestávající se Přečíst si víc oTerénní odkryv sídlištní lokality v Osicích[…]

Sondáž před rekonstrukcí budovy čp. 40 v areálu zámku Hrádku u Nechanic

Zjišťovací sondáž proběhla během měsíců března a dubna 2018 ve spolupráci s Národním památkovým ústavem (ÚOP Josefov), v jehož správě se areál zámku nachází. Celkem bylo provedeno 7 výkopů (5 v interiéru a 2 v exteriéru budovy) podél zdí pro určení hladiny spodní vody, zjištění hloubky založení a dokumentaci základového zdiva. Další výkop byl položen ve středu dvora v blízkosti Přečíst si víc oSondáž před rekonstrukcí budovy čp. 40 v areálu zámku Hrádku u Nechanic[…]

Archeologický výzkum na polykulturní lokalitě v Dobrovici (okr. Mladá Boleslav)

Stavebním pracím spojeným se zefektivněním systému těžení hlíny a zlepšením kvality pracích vod v cukrovaru Dobrovice předcházel záchranný archeologický výzkum (ZAV), který byl proveden společností Stratum – archeologické servisní služby pod odborným dohledem archeologické společnosti Pueblo, o.p.s., která na sousední parcele provedla ZAV již v roce 2013. Na dříve zkoumanené ploše byl objeven polykulturní areál z období Přečíst si víc oArcheologický výzkum na polykulturní lokalitě v Dobrovici (okr. Mladá Boleslav)[…]

Záchranný archeologický výzkum v Jenštějně

Záchranný archeologický výzkum v Jenštějně Na přelomu měsíce srpna a září jsme byli požádáni archeologickou společností Pueblo o. p. s. o personální výpomoc na menší záchranné akci v areálu Knihovny Akademie věd ČR v obci Jenštejn. Výsledky výzkumu nejsou v tuto dobu samozřejmě shrnuty, ale již nyní lze uvést několik zajímavých zjištění. Nejprve stručně ke vsi jako takové, dominantou Přečíst si víc oZáchranný archeologický výzkum v Jenštějně[…]

Dny evropského dědictví 2017

Dne 17. 9. 2017 se společnost Stratum spolupodílela na organizaci městské akce Dny evropského dědictví, která probíhala v parcích města Hradce Králové . Tato událost měla podtitul Procházka po hradeckých parcích a sadech, a proto byla do programu zařazena i informační přednáška o protileteckém krytu z období druhé světové války, který se nachází v Kubištových Přečíst si víc oDny evropského dědictví 2017[…]

3D dokumentace hradu v Brandýse nad Orlicí

Trojrozměrný model reliktu sklepních prostor hradu Brandýs nad Orlicí. Vzhledem k tomu, že tento prostor odkrytý archeologickým průzkumem bude opět zaplněn, bylo přistoupeno k jeho kompletnímu zachycení pomocí fotogrammetrie. Jak budou postupně odkrývány další navazující části hradu bude možné jednotlivé modely spojovat tak, aby vytvořily celkový přesný model vnitřních prostor hradu. Tato zakázka byla realizována Přečíst si víc o3D dokumentace hradu v Brandýse nad Orlicí[…]

Digitalizace archeologické dokumentace

První čtvrtletí, kdy společnost Stratum působí ve východních Čechách, necharakterizují pouze záchranné archeologické výzkumy (ZAV), ale také zpracování kresebné dokumentace archeologických objektů. Vedle námi vedeného výzkumu na lokalitě Trotina-Rodov byly digitalizovány plány z níže uvedených ZAV Muzea východních Čech v Hradci Králové. Chlumec nad Cidlinou – stavba městské knihovny (celková digitalizace ZAV) Sendražice – polní cesta (digitalizace Přečíst si víc oDigitalizace archeologické dokumentace[…]