Archeologický výzkum na polykulturní lokalitě v Dobrovici (okr. Mladá Boleslav)

Stavebním pracím spojeným se zefektivněním systému těžení hlíny a zlepšením kvality pracích vod v cukrovaru Dobrovice předcházel záchranný archeologický výzkum (ZAV), který byl proveden společností Stratum – archeologické servisní služby pod odborným dohledem archeologické společnosti Pueblo, o.p.s., která na sousední parcele provedla ZAV již v roce 2013. Na dříve zkoumanené ploše byl objeven polykulturní areál z období Přečíst si víc oArcheologický výzkum na polykulturní lokalitě v Dobrovici (okr. Mladá Boleslav)[…]

Záchranný archeologický výzkum v Jenštějně

Záchranný archeologický výzkum v Jenštějně Na přelomu měsíce srpna a září jsme byli požádáni archeologickou společností Pueblo o. p. s. o personální výpomoc na menší záchranné akci v areálu Knihovny Akademie věd ČR v obci Jenštejn. Výsledky výzkumu nejsou v tuto dobu samozřejmě shrnuty, ale již nyní lze uvést několik zajímavých zjištění. Nejprve stručně ke vsi jako takové, dominantou Přečíst si víc oZáchranný archeologický výzkum v Jenštějně[…]