Kavalír č. XXXIII – Největší plošný odkryv královéhradecké pevnosti

Podmětem k archeologickému výzkumu byla připravovaná výstavba nového parkovacího domu v areálu Gayerových kasáren (investor – společnost ISP, projekt – Architekti Chmelík & partneří). Projekt nové zástavby je zasazen do prostoru původního pevnostního kavalíru č. XXXIII, který byl součástí pětiúhelníkového bastionu č. VIII., jež byl postaven v poslední čtvrtině 18. století. Z původně přízemního kasematního areálu se nám dodnes Přečíst si víc oKavalír č. XXXIII – Největší plošný odkryv královéhradecké pevnosti[…]

Terénní odkryv sídlištní lokality v Osicích

V průběhu dvou sezón (2015 a 2018) došlo v intravilánu obce Osice k sérii terénních odkryvů způsobených stavbou účelové komunikace (2015) a posléze k ní navazujících rodinných domů (2018). Výzkumy proběhly pod vedením archeologů Muzea východních Čech v Hradci Králové. V první fázi výzkumu (sezóna 2015) byly v jižní části cesty odhaleny sídlištní objekty náležící IV. stupni kultury s vypíchanou keramikou, sestávající se Přečíst si víc oTerénní odkryv sídlištní lokality v Osicích[…]