Archeologický výzkum polní cesty v Obědovicích

Katastrální území Obědovic je známo z pohledu archeologie již dlouho. Sever katastru zejména díky několika sezónám výzkumu Muzea Východních Čech v Hradci Králové (dále MVČ HK) a později Univerzity Hradec Králové v prostoru pískovy, na jihu pak především díky mnohaletému sběru dat nedestruktivními metodami (detektorový průzkum, povrchové sběry) MVČ HK. K nejvýznamnějším nálezům z této lokality patří i nezvykle bohatý hrob z doby bronzové nalezený Janem Skalou v roce 2012.

(více reportáž https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1140024-na-poli-u-hradce-nasli-archeologove-hrob-samana)

Samotný výzkum prováděný od června do srpna 2018 potvrdil v severní části katastru přítomnost pravěkých objektů sídlištního charakteru příslušící zvoncovitým pohárům a lužické kultuře. Objekty se nám podařilo zachytit pouze v nově vyhloubeném příkopu polní cesty. Naši pracovníci postupně vykopali 19 objektů, přičemž ve 12 z nich byl přítomen archeologický materiál. Kromě samotných objektů bylo vykopáno 7 sond do tmavé splachové vrstvy. Po exkavaci byla provedena celková digitální dokumentace ZAV, která byla předána do MVČ HK.

Uložit odkaz do záložek.