Detektorová prospekce D11

Společník Jan Skala (Stratum – archeologická servisní společnost) jako subdodavatel Univerzity Hradec Králové dokončil v dubnu 2017 terénní část detektorové prospekce, která probíhala před zahájením skrývek na trase budoucí dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Součástí dodávky nebylo pouze personální a materiální zajištění celé akce ale i metodické řešení jedné z největších systematických detektorových prospekcí, která byla v české archeologii realizována. Na vedení akce se dále podíleli zejména kolegové Martina Žohová a Lukáš Procházka.

Celkem se na poli během jednoho měsíce vystřídalo více než 50 pracovníků s detektory, kteří pečlivě prohledali čtverec po čtverci vybrané potenciální lokality o celkové ploše cca 50 ha. Pomocí přístoje GPS bylo zaměřeno více než 3000 artefaktů, dalších 10-20 tisíc bylo označeno za recentní. Nalezené předměty dokládají aktivity z neolitu, doby bronzové, laténské, římské, stěhování národů, hradištní a vrcholného středověku až novověku. Z pohledu archeologie bojišť či obecně vojenských aktivit jsme zachytili události z 18. století (sedmiletá válka a další konflikty), napoleonských válek (zajatci v Jaroměři), prusko-rakouské války r. 1866, první světové války (zajatci v Jaroměři) a druhé světové války (ústup německých jednotek).

Na terénní část nyní naváže laboratorní zpracování materiálu a vyhodnocení získaných dat. Již nyní se objevila překvapivá zjištění. Těmi jsou například „odstranění“ broušené industrie z polí v oblasti Předměřic nad Labem a Lochenic zejména kombajny na sběr brambor či nesoulad mezi artefakty v ornici s objekty v podloží apod.

Jan Skala

Uložit odkaz do záložek.