Rekonstrukce hlavní silnice I/33 u osady Trotina

Zadavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové (dále MVČ HK)

V průběhu června 2017 byl pracovníky společnosti Stratum proveden archeologický dohled na prvním úseku stavby – rekonstrukce silnice I/33, při němž byly zjištěny archeologické situace z období mladší doby kamenné, neboli neolitu. Po zhodnocení situace se již v průběhu dohledové činnosti u skrývky silničního tělesa rozběhl i záchranný archeologický výzkum (dále ZAV) pod patronací archeologů z MVČ HK. Společnost Stratum dle potřeb personálně zajistila průběh tohoto menšího ZAV. Podařilo se prozkoumat několik těžebních (tzv. hliníků) a zásobních jam z období prvních zemědělců na našem území (přibližně 6.- 5. tis. př.n.l.). Keramické střepy patřící kultuře s lineární keramikou a následující kultuře s vypíchanou keramikou doplnily nálezy kamenných nástrojů z porcelanitu a větší množství tzv. mazanice (hliněná vymazávka stěn pravěkých domů). Nyní budou vyzvednuté nálezy předmětem laboratorního zpracování, na němž se budeme podílet i my. V následujících měsících dojde k několika dalším etapám v rámci této stavby, o kterých Vás budeme průběžně informovat.

Filip Šrůtek

 

Uložit odkaz do záložek.