Archeologické nálezy skryté pod železničním náspem

Záchranný archeologický výzkum realizovaný pro Muzeum Náchodska na podzim roku 2018 byl vyvolán rekonstrukcí železničního podjezdu v Novém Městě nad Metují (silnice III/30821).

Specifická poloha výzkumu nedaleko řeky Metuje je místními obyvateli známa jako místo, kde měl stávat hrad údajně nazývaný Budín z počátku 16. století. Přesná poloha však není dodnes známa. Dnes jej připomíná pouze pamětní kámen a místní názvy ulic. I proto byla velká neznámá, s čím se budeme potýkat pod osmimetrovým železničním náspem. Po odtěžení hliněného náspu a železobetonových konstrukcí dvojice podjezdů mohlo dojít ke skrytí prostoru dvou základových pasů budoucího sjednoceného podjezdu. Archeologicky pozitivní byl pouze pas jižní.

Celkem bylo odhaleno několik novověkých archeologických situací: 1) fragment štětové cesty zachycené na mapě Stabilního katastru okolo roku 1840; 2) konstrukční zbytky úzkokolejky – břidlicové zpevňovací konstrukce s dřevěnými prvky (lešení), jež sloužily na konci 19. století ke stavbě mohutného náspu viaduktu; 3) dobře patrný objekt neznámého tvaru s příkrými stěnami – svojí jižní a západní částí zasahoval mimo zkoumanou plochu.

Objeveno bylo zejména větší množství keramických střepů z raného novověku, ale také zvířecí kosti, úlomky železa, či uhlíky. Mezi nejzajímavější nálezy lze zařadit vyřezávanou lakovanou hlavičku fajfky, tzv. “hliněnka” (přibližně 18. století), nebo stříbrný tříkrejcar Leopolda I. z roku 1697 s otvorem v horní části reliéfu, který byl nalezen pomocí detektoru kovů.

Uložit odkaz do záložek.