Pokračování archeologického výzkumu v Trotině

V měsíci červenci roku 2017 proběhla 2. etapa záchranného archeologického výzkumu (dále ZAV) v trase I. úseku rekonstruované hlavní silnice I/33 od osady Trotina směrem na Jaroměř v délce 500 metrů. Pod záštitou Muzea východních Čech v Hradci Králové byla celá skrývka silničního tělesa dozorována pracovníky firmy Stratum. Ihned po zjištění prvních archeologických situací došlo k personálnímu posílení pracovních Přečíst si víc oPokračování archeologického výzkumu v Trotině[…]

Rekonstrukce hlavní silnice I/33 u osady Trotina

Zadavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové (dále MVČ HK) V průběhu června 2017 byl pracovníky společnosti Stratum proveden archeologický dohled na prvním úseku stavby – rekonstrukce silnice I/33, při němž byly zjištěny archeologické situace z období mladší doby kamenné, neboli neolitu. Po zhodnocení situace se již v průběhu dohledové činnosti u skrývky silničního tělesa rozběhl i záchranný archeologický Přečíst si víc oRekonstrukce hlavní silnice I/33 u osady Trotina[…]

Detektorová prospekce D11

Společník Jan Skala (Stratum – archeologická servisní společnost) jako subdodavatel Univerzity Hradec Králové dokončil v dubnu 2017 terénní část detektorové prospekce, která probíhala před zahájením skrývek na trase budoucí dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Součástí dodávky nebylo pouze personální a materiální zajištění celé akce ale i metodické řešení jedné z největších systematických detektorových Přečíst si víc oDetektorová prospekce D11[…]